Sociaal welbevinden

B-Good 
Op KC De Bakelaar vinden we het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en met plezier naar de opvang en naar school komt. Elk kind heeft recht op veiligheid en geborgenheid. Daar zorgen we samen voor. Daarom besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het creëren van een positieve sfeer. Het programma van B-Good helpt ons daarbij.  

Dit is waar B-Good om draait:

  • Jezelf mogen zijn: 'je bent goed zoals je bent'

  • Elkaar beter leren kennen: wie ben ik, wie ben jij en wat voor groep zijn wij?  

  • Respect: voor jezelf, voor wie je bent en wat je kunt maar ook voor waar je niet goed in bent 

  • Positieve communicatie: vriendelijkheid, leren om op een gezonde manier op te komen voor jezelf en conflicten op te lossen.  Iedereen hoort erbij. 

B-Goodweken 
Gedurende het hele jaar plannen we B-Gooddagen en -weken in. We werken dan aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen en geven iedereen een welkom gevoel. Het hele kindcentrum doet mee: kinderen, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, kindcentrumleiders en ook de ouders worden betrokken. We bieden alle groepen gevarieerde activiteiten binnen het thema die passen bij de leeftijd. We maken écht contact met elkaar en spelen met zoveel mogelijk kinderen zodat we elkaar goed leren kennen. We openen de B-goodweken samen en sluiten ze ook weel gezamenlijk af met een presentatie door de kinderen, ouders en leerkrachten en pedagogisch medewerkers.