Basisonderwijs

De Bakelaar is een kindcentrum waar kwaliteit, rust, veiligheid en een warm pedagogisch klimaat belangrijke kenmerken zijn. Er heerst een rustig werkklimaat en een prettige pedagogische werksfeer waardoor de kinderen met plezier naar school of opvang komen.

Doordat de kinderen in de midden- en bovenbouw werken op een eigen tablet met rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn er veel mogelijkheden om aan eigen doelen, op eigen niveau en in eigen tempo te werken. 

Op ons kindcentrum betekent onderwijs meer dan leren uit boeken. Het is gericht op 'leren voor het leven'. Dit betekent: ervaringen opdoen, expressie, leren van elkaar, zelf ontdekkend leren, samenwerken, luisteren naar elkaar en zelfstandigheid ontwikkelen. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften en capaciteiten van elke leerling. 

Techniekonderwijs 
Op KC De Bakelaar besteden we veel aandacht aan techniekonderwijs. Tijdens de lessen proberen we kinderen nieuwsgierig te maken, uit te dagen en te enthousiasmeren. Ook proberen we techniek, wetenschap en ICT zoveel mogelijk te integreren in de lessen. We willen kinderen vooral laten zien hoe leuk techniek is. En dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn.  


Mindklas 
Voor sommige kinderen biedt het reguliere onderwijsprogramma onvoldoende uitdaging. Wij zetten graag een stap extra en willen deze leerlingen meer ruimte voor ontplooiing bieden. Daarom passen wij voor meer- of hoogbegaafde kinderen het leerstofaanbod bij verschillende vakken in meer of mindere mate aan, afhankelijk van de leerprestaties en de persoonlijkheidseigenschappen van het kind. Zo krijgen deze kinderen een kortere instructie, minder herhalingsopdrachten en krijgen ze de mogelijkheid om zich na afronding van de reguliere lesstof te verdiepen in speciale verdiepingsopdrachten. KC De Bakelaar heeft zelf een specialist in huis op het gebied van hoogbegaafdheid. Zij leidt een Mindklas voor de onderbouwgroepen en een voor de bovenbouwgroepen en trekt daarin samen op met andere locaties van GOO.