Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang 
Op de buitenschoolse opvang bieden we opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, in vakanties en op studiedagen. We bieden een breed aanbod van activiteiten waarbij we kinderen willen prikkelen om hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen en met plezier naartoe gaan. 

Kinderen bepalen zelf 
Onze vaste pedagogisch medewerkers bieden iedere dag weer een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma. Zo werken we met verschillende thema's, zoals koken, sport en spel, techniek en kunst, drama en theater, muziek en dans en natuur. Maar wij vinden het heel belangrijk dat de tijd na schooltijd echt vrije tijd is. Kinderen mogen daarom zelf kiezen: gezellig samen spelen of liever even alleen? Jouw kind bepaalt het zelf.  

Groepsindeling 
Op de bso spelen de kinderen in drie leeftijdsgroepen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de activiteiten en ruimtes goed aansluiten op de leeftijd en interesses van de kinderen. De jongste kinderen (groep 1-2) worden 's morgens door de pedagogisch medewerkers naar de klas gebracht en 's middags opgehaald. De oudere kinderen lopen zelf naar de klas of naar de bso. De groepen zijn als volgt ingedeeld:  

  • Rakkers - kinderen van 4 en 5 jaar, samen met de kinderen van 2 tot 4 jaar van de dagopvang 
  • Lanterfanters - kinderen van 5 tot 7 jaar 
  • Flierefluiters - kinderen van 7 jaar en ouder 

Opvang tijdens schoolvakanties 
Ook tijdens de vakanties en studiedagen is de bso geopend. Dan werken we met een speciaal activiteitenaanbod, Vakantieplezier! Samen met de bso-kinderen van KC De Klimboom organiseren we dan speciale activiteiten om de kinderen extra te prikkelen en te vermaken. We proberen om in de vakantie iedere week een uitstapje te maken, bijvoorbeeld naar een speeltuin of naar het bos. 

Meer weten?  
Meer informatie over de buitenschoolse opvang en de kosten kun je vinden in onze folder buitenschoolse opvang of op de website van GOO Opvang en Onderwijs.  

Rondleiding? 
Wil je een keer met eigen ogen zien waar en hoe wij de kinderen opvangen buiten de schooltijden? Je bent van harte welkom om een keer langs te komen. Dan leiden we je rond en vertellen we je meer over ons kindcentrum.  

Aanmelden 
Keuze gemaakt? Hier vind je het inschrijfformulier bso om je kind aan te melden voor de buitenschoolse opvang van KC De Bakelaar.