Voortgezet onderwijs

Ter voorbereiding op je schoolkeuze, met alle zaken die daarbij horen, kun je via het internet al eens kennismaken met diverse scholen van het voortgezet onderwijs uit de regio.
Veel plezier bij het volgen van onderstaande links in de hoop dat je bovenstaande vragen straks goed voor jezelf  kunt beantwoorden.

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs
Het zoeken van een school voor voortgezet onderwijs vraagt van ouders tijd en aandacht. Het is immers een belangrijke nieuwe stap in de schoolloopbaan van je kind.
Aan het eind van groep 7 krijgen ouders een pré-advies naar aanleiding van de IEP toets. In januari, vinden in groep 8 de adviesgesprekken plaats. Eind januari/begin februari kan dan de zoektocht naar een geschikte middelbare school beginnen. Vervolgens wordt in april de eindtoets IEP afgenomen en wordt het advies definitief.

Een school zoeken
De zoektocht naar scholen kun je langs verschillende wegen aanpakken. De opbrengstenkaart met feitelijke informatie over de school (de leerresultaten, het schoolklimaat, de lessen, de leerlingenzorg en het leerstofaanbod) zijn te vinden via de onderwijsinspectie. De kaart geeft aan hoe de school in een bepaald jaar presteert in vergelijking met landelijke gemiddeldes. Ook het dagblad Trouw publiceert jaarlijks over de prestaties van de scholen voor voortgezet onderwijs.
Verder zijn leerlingen (en hun ouders), die al op een school voor voortgezet onderwijs zitten, een handige informatiebron. Zij kunnen je vertellen over de sfeer op school, de schoolkosten, de manier waarop de leraren omgaan met leerlingen, lesuitval, et cetera.

Open dagen in januari en februari
Vraag jezelf van tevoren af wat je zinvol vindt om nu al te weten. Is je kind bijvoorbeeld dyslectisch, dan is het natuurlijk belangrijk om te weten of de leraren gewend zijn hiermee rekening te houden en hoe dat gebeurt.
Wil je de school echt in bedrijf zien, loop dan eens op een gewone schooldag binnen en proef de dagelijkse sfeer. Of schrijf je in voor een kennismakingsochtend/middag via de basisschool. In veel plaatsen wordt in januari een scholenmarkt gehouden, waarop alle VO-scholen in de omgeving zich presenteren.
Het wordt meestal aangekondigd in het plaatselijke weekblad.

In deze link vindt u een overzicht van de middelbare scholen:
Middelbare scholen overzicht