Alles onder één dak

Bij KC De Bakelaar vind je alles onder één dak 
Oftewel: onder één hoedje, als we het in termen van KC De Bakelaar zouden zeggen. Want het hoedje komt terug in ons logo. Het betekent dat we zowel kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en basisonderwijs aanbieden. Waarom dat een groot voordeel is?  

Lekker praktisch 
Heb je meerdere kinderen van verschillende leeftijdscategorieën? Dan kun je ze allemaal tegelijkertijd wegbrengen. Dat scheelt tijd op de drukke, vroege morgen. Gaat je kind na schooltijd naar de buitenschoolse opvang? Dan kun je hem of haar op dezelfde locatie weer ophalen. Wel zo praktisch! 

Veiligheid en geborgenheid 
Wij geloven dat kinderen zich alleen goed kunnen ontwikkelen, als ze zich veilig en geborgen voelen. Alleen dan gaan ze uit zichzelf op onderzoek uit. Kinderen die vanaf jongs af aan al op ons kindcentrum komen, hoeven niet in elke nieuwe fase opnieuw te wennen. Ze zijn al bekend met het gebouw, de kinderen en de meesters en juffen. Ze voelen zich veilig en geborgen. Klaar om de wereld om zich heen te ontdekken.  

Doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar 
Bij ons kunnen peuters gemakkelijk een paar uurtjes meelopen met de kleuters, zodat ze alvast kunnen wennen aan de nieuwe groep, klas en leerkracht. Zo zorgen we ervoor dat de drempels laag zijn voor jouw kind. Gaat je kind van de ene naar de andere klas? Dan is er een warme overdracht tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders. We gebruiken allemaal hetzelfde leerlingvolgsysteem, hebben samen korte lijntjes en kennen jouw kind al voordat het bij ons in de klas komt. Zo kunnen we goed anticiperen op wat je kind nodig heeft om tot bloei te komen.